Janusz Tobola, prof. dr hab. inz.

Akademia Gorniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow (AGH)
Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFIS)
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej (KFMS)
tobola@ftj.agh.edu.pl
+48 12 617 44 55

DYDAKTYKA (2017-2018)

Fizyka I (Inzynieria Biomedyczna, WEAIIB), s. zimowy, Syllabus

Fizyka I (Inzynieria Biomedyczna WEAIIB), Egzamin

Cwiczenia (Inzynieria Biomedyczna WEAIIB), Zadania
Konsultacje: sroda, 11:00-12:00; pok. 316/D10
Last: 1-Oct-2016