Janusz Tobola, prof. dr hab. inz.

Akademia Gorniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow (AGH)
Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFIS)
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej (KFMS)
tobola@ftj.agh.edu.pl
+48 12 617 44 55

DYDAKTYKA (2017-2018) semestr letni

Fizyka Ciala Stalego 2 (Fizyka Techniczna, WFIS), Syllabus

Mechanika i Termodynamika (Informatyka Stosowana, WFIS), Syllabus Egzamin

Fizyka II (Inzynieria Biomedyczna, WEAIIB), Syllabus, Egzamin


Konsultacje: sroda, 11:00-12:00; pok. 316/D10
Last: 1-Mar-2018